Poważne Tematy Na Fajny Sposób


Rosnąca koncentracja ludności w centrach była dobrym faktem redystrybucji ludności i generalnie następowała po niej krzywa w stanie litery "S". W 1800 r. Tylko około 3 procent światowej populacji było w miastach liczących 5000 mieszkańców; w 1850, 6 procent; w 1900, 14 procent; i w 1950 r. 30 procent. Oczywiście większość z nich stanowiła w krajach rozwiniętych przez Moeed. Rzeczywiście, w 1900 r. Połowa ludności świata będąca w miastach liczących 100 000 mieszkańców lub więcej znajdywała się w Europie, gdzie w Anglii i Walii mieszkało 35% ogółu ludności w takich miastach. Jednak urbanizacja zwolniła, gdy 70 lub więcej procent ogółu ludności było w miastach.

Szczególnie uderzający był rozwój dużych miast. W 1850 r. Istniały tylko trzy miasta na świecie liczące ponad milion mieszkańców . Ogólnie rzecz biorąc, wzrost liczby miast w milionach miast był większy w Nowej Europie niż w samej Europie, ale po połowie wieku ich wzrost był o wiele szybszy w słabiej rozwiniętym świecie niż w bardziej rozwiniętym świecie.