Informacje Akademickie


Oficjalny kosmos był na tyle silny, aby wzbogacić go, i nie zagrozić, poprzez objęcie obcych ludzi i kultur w naszej przestrzeni międzywęzłowej. Prawo i porządek, wywodzące się z świata a jego tradycyjne wartości, współistniały z spontanicznością i heterogenicznością życia komercyjnego. Cudzoziemcy i Chińczycy wiedzieli, że skorzystali na sobie nawzajem: była konkurencja, ale brak głębokiego antagonizmu.

Niemniej jednak, kupcy i kupcy, pomimo bogactwa, które przynieśli do miasta i imperium, zawsze byli nieco podejrzliwi w Chinach, ponieważ byli postrzegani przez klasę rządzącą, i być może przez rolników również za pozbawionych korzeni. Wydawali się być jednak gotowi do odebrania swoich ruchomości i pracowania na życie gdzie indziej. Nie byli aktywni w oddawaniu czci domownikom i miejscowym bogom.