Ciekawostki


Kilku komentatorów zwróciło uwagę na pozorny brak dopasowania między obserwowanym wzorem ocieplenia w porządku i przestrzeni, a szczegółami przewidywań modelu. Jedna z takich ocen stawia krytykę w tych słowach: "Obserwowane temperatury wskazują, że powinno już nastąpić o wiele więcej ocieplenia niż przewidywano przez wcześniejsze modele na półkuli północnej, i ta noc, i nie dzień, odczyty na tej półkuli pokazują względne ocieplenie" , oznacza, że ​​aerosole stratosferyczne mogą być znacznie skuteczne, ponieważ są tam przez długi okres.

Wraz z upływem czasu, tendencja wśród naukowców cieszących się atmosferą polega na tym, że opiera się mniejszy wpływ na zwiększone ocieplenie w szklarni, i zamiast tego podkreślać rosnącą zdolność społeczności modelującej do przewidywania lub przewidywania wewnętrznych wahań systemu klimatycznego - skutku zjawiska ENSO, zachowanie monsunu afrykańsko-azjatycko-australijskiego i inne fluktuacje dekadału do stuletnich skal.